Obowiązkowy audyt czy ISO 50001?

Na ten właśnie temat debatowaliśmy podczas serii szkoleń o tytule „Obowiązkowy audyt energetyczny w przedsiębiorstwie czy norma ISO 50001?”. Pomiędzy czerwcem a październikiem 2016 roku zorganizowaliśmy szereg szkoleń, które miały na celu wyjaśnić przedstawicielom przemysłu wyzwania, które nakłada na nich nowa Ustawa o Efektywności Energetycznej. W Katowicach, Rzeszowie i Wrocławiu zgromadziło się ponad 70 dużych form z całej Polski by wspólnie z nami przyjrzeć się takim tematom jak:

 1. Efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie – systemowe podejście, czy audyt energetyczny.
 2. Analizy efektywności ekonomicznej przedsięwzięć efektywności energetycznej, koszt zaoszczędzonej energii.
 3. Wykaz przedsięwzięć efektywności energetycznej.
 4. Nowa ustawa o efektywności energetycznej i uwarunkowania wykonywania audytów energetycznych, Audyty energetyczne a zarządzanie energią.
 5. Porównanie różnych sposobów spełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o Efektywności Energetycznej:
  • wdrożenie systemu zarządzania energią wg normy PN_EN ISO 50001. Systemy zarządzania energią. Wskazówki do użytkowania,
  • wdrożenie normy EN ISO 14001 + audyt energetyczny,
  • system EMAS + audyt energetyczny.
 6. Zmiany w systemie świadectw pochodzenia dla zaoszczędzonej energii – tzw. białych certyfikatów.
 7. Międzynarodowe normy w zakresie efektywności energetycznej.
 8. Energooszczędne oświetlenie.
 9. Rozbieralne izolacje termiczne wielokrotnego użytku.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z aktualnym stanem prawny w zakresie wymogu sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zakresem audytu zgodnie z nową polską normą PN-EN 16247 – Audity Energetyczne oraz nowymi zasadami ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej, tzw. białe certyfikaty. Wspólnie z uczestnikami przyjrzeliśmy się także zaletom i wadom, które towarzyszą różnym sposobom spełniania wymogów Ustawy Efektywności Energetycznej: bądź to wykonania audytu energetycznego, bądź to wdrożenia systemów zarządzania energią lub środowiskiem EMAS.

Wśród wykładowców znaleźli się między innymi: Jan Surówka (EMS), Magdalena Gawarecka (Quality Austria), Gerard Cibis (Izolacje) i Sławomir Różycki (Lars Lighting). Konferencje były prowadzone w sposób interaktywny, co pozwalało uczestnikom na rozwinięcie dialogu w nurtujących ich kwestiach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *