Zarządzanie energią czy audyt?

Każdy z nas jak usłyszy frazę zarządzanie budżetem domowym od razu wie, że chodzi o kontrolę naszych wydatków i ich zbilansowanie z naszymi przychodami. Przy zarządzaniu budżetem domowym podejmujemy roztropne decyzje finansowe w celu minimalizacji kosztów i zachowania naszego poziomu życia. Podobnie jest z zarządzaniem energią.

 

Zarządzanie energią to kontrola i sterowanie urządzeń, instalacji oraz budynków mająca na celu minimalizację zapotrzebowania na energię i jej zużycia. Zatem jest to proces trwający w czasie. Jeżeli będziemy go prowadzić w sposób ciągły to mamy szansę na poprawę naszej efektywności energetycznej. Jak go prowadzić? Pokazuje to rysunek poniżej – opiera się on cyklu Deminga, amerykańskiego ekonomisty, który doprowadził do rozkwitu japońską gospodarkę.

 

Istota zagadnienia zarządzania energią sprowadza się do planowania i wykonania przedsięwzięć efektywności energetycznej oraz monitorowania zużycia energii przed i po modernizacji oraz korektach potencjalnych anomalii. Trzeba wyraźnie podkreślić, że nie ma efektywnego zarządzania energią bez wskazania celu liczbowego i terminowego oraz bez zaangażowania decydentów organizacji. Zaangażowanie to wyraża się w środkach finansowych, organizacyjnych i ludzkich jakie decydenci poświęcają na zarządzanie energią. Jeśli tego nie ma to nie ma zarządzania energią. Istnieje norma PN-EN ISO 50001 – 2012. Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania. Niestety nie zawiera ona definicji zarządzania energią.

 

Audyt energetyczny – to ocena przepływów energii w budynku, procesie, przedsiębiorstwie w celu identyfikacji możliwych przedsięwzięć efektywności energetycznej, czyli redukcji zużycia i kosztów mediów energetycznych.

Jak się ma audyt energetyczny do zarządzania energią ? W świetle powyższego odpowiedź jest prawie oczywista: Audyt energetyczny jest elementem procesu zarządzania energią i można powiedzieć, że jest czynnością jednorazową, nawet jak trwa przez kilka miesięcy. Ma to swoje odzwierciedlenie w normie PN-EN ISO 50001, w której mówi się, że systemy zarządzania energią wymagają wykonania Przeglądu Energetycznego.

Przegląd energetyczny z kolei jest definiowany jako określenie wyniku energetycznego organizacji oparte na danych i innych informacjach, umożliwiające zidentyfikowanie możliwości doskonalenia. A wynik energetyczny to mierzalne wyniki związane z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem i zużyciem energii.
W świetle powyższego identyfikacja możliwości doskonalenia to identyfikacja przedsięwzięć efektywności energetycznej – a to jest rezultat audytu energetycznego. Czyli można powiedzieć, że przegląd energetyczny to także audyt energetyczny. Nie dziwi zatem stwierdzenie art. 36. Ust 2. P.1 aktualnej ustawy efektywności energetycznej, że przedsiębiorcy, którzy mają określony w polskiej normie system zarządzania energią są zwolnieni z obowiązku wykonania audytu energetycznego jeśli w ramach tego systemu wykonali audyt energetyczny. Dlaczego? Bo wdrożenie systemu zarządzania energią wymaga wykonania przeglądu energetycznego.

 

Nie zmienia to jednak faktu, że zarządzanie energią, czy też wykonanie audytu energetycznego wymaga podjęcia decyzji i działania. Do tego wszystkich użytkowników energii zachęcam.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *