Co oferujemy?

Nasza oferta

Naszą rolą jest identyfikowanie potencjału w oszczędności energii.  Obserwujemy funkcjonowanie przedsiębiorstw, analizujemy ich gospodarkę energetyczną i szukamy sposobu, by ją zoptymalizować. Skupiamy się na tym, jak zredukować konsumpcję energii w sposób, który dostosowany jest do potrzeb naszych klientów. Wspieramy ich w trudnym procesie inwestycyjnym oferując audyty, usługi konsultingowe i szkolenia.

Wszystkie projekty wykonujemy przy bliskiej współpracy z klientami. Są ekspertami w swojej dziedzinie. Łącząc ich wiedzę z naszymi kompetencjami, identyfikujemy potencjalne źródła oszczędności energii. Wspieramy ich w procesie inwestycyjnym, stając się katalizatorem trwałych zmian w przedsiębiorstwie w zakresie efektywności energetycznej.

Audyty energetyczne

W czasach, gdy zasoby energetyczne są tak bardzo ograniczone, a ceny energii tak wysokie, jej oszczędność ma szczególne znaczenie. Szukając owych oszczędności, EMS analizuje całościowo gospodarkę energetyczną swych klientów. Sporządzony w formie audytu rezultat przedstawia listę możliwych przedsięwzięć efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny jest nieocenioną pomocą w procesie inwestycyjnym. W ramach audytu nie ograniczamy się bowiem do wyróżnienia sposobów na ograniczenie zużycia energii. Każda sugestia podparta jest szczegółowymi wyliczeniami co do wartości oczekiwanej zaoszczędzonej energii. Audyt pozwala więc nie tylko zidentyfikować przedsięwzięcia efektywności energetycznej, ale także oszacować okres zwrotu z inwestycji.

Realizacja zaleceń audytu to nie tylko obniżenie konsumpcji energii. To także:

 • Obniżenie kosztów przedsiębiorstwa. Wprowadzenie działań, które przełożą się na oszczędności energii wymaga nakładów inwestycyjnych. W długim okresie wydatki te są niższe niż koszty zakupu nowej energii. Dla większości projektów okres zwrotu z inwestycji nie przekracza kilku lat.

 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.  Z naszego doświadczenia wynika, że dla większości klientów zużycie energii możemy ograniczyć o 5-10%. Dla firmy osiągającej zyski,  taka redukcja zazwyczaj przekłada się na wzrost przychodów o 10-15%.

 • Pozytywny wpływ na środowisko. Ograniczanie zużycia energii to także ograniczenie jej produkcji. Ma to bezpośredni wpływ na redukcję emisji CO2 oraz pyłów i zanieczyszczeń.

 

Nasze audyty wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (Ustawa o efektywności energetycznej i rozporządzenia audytowe). Są więc wypełnieniem coczteroletniego obowiązku audytowego nałożonego na duże przedsiębiorstwa. Co więcej, nasze audyty są zgodne z normami i (PN-EN 16247 i PN-EN ISO 50001) i mogą stanowić punkt wyjścia do wprowadzenia systemu zarządzania energią.

Audyty efektywności energetycznej

To, w jaki sposób chcesz wprowadzić efektywność energetyczną w Twojej firmie, zależy całkowicie od Ciebie. Niektórzy klienci chcą dokonać kompleksowego przeglądu gospodarki energetycznej. Inni wolą przeanalizować tylko wybrane aspekty ich działalności. To właśnie do nich skierowane są audyty efektywności energetycznej – analiza jednej z funkcji energetycznych.

Audyt efektywności energetycznej to nie tylko sugestia zmian modernizacyjnych mających ograniczyć zużycie energii. To także dokładne wyliczenia co do zaoszczędzonej energii finalnej. Pozwala on dokładnie przyjrzeć się jednej z funkcji energetycznych przedsiębiorstwa i oszacować okres zwrotu z inwestycji.

Audyt efektywności energetycznej pozwala na szczegółową analizę takich projektów jak:

 • modernizacja oświetlenia
 • modernizacja sieci ciepłowniczych
 • odzysk ciepła ze sprężania gazów
 • modernizacja źródeł ciepła
 • izolacja termiczna
 • monitorowanie nośników zużycia energii
 • wprowadzenie efektywnych energetycznie układów napędowych
 • wprowadzenie efektywnej energetycznie gospodarki parą i kondensatem

Przeprowadzane przez nas audyty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi (Ustawa o efektywności energetycznej i rozporządzenia audytowe). Pozwalają więc na ubieganie się o białe certyfikaty, dając możliwość obniżenia kosztów planowanych inwestycji.

Konsulting

W EMS rozumiemy, że nie wszystkie przedsięwzięcia efektywności energetycznej opisane mogą być w formie audytu. Dlatego naszą ekspertyzą wspieramy także tych, którzy pragną wprowadzić inne projekty energetyczne. Zastanawiasz się jak pozyskać energię z odnawialnych źródeł? A może szukasz sposobu na dofinansowanie innej inwestycji? Nasi konsultanci służą pomocą.

Nasze usługi konsultingowe skierowane są do wszystkich tych, którzy pragną prowadzić racjonalną gospodarkę energią. Naszym klientom pomagamy zarówno w zdefiniowaniu głównych problemów, jak i w szukaniu indywidualnie dopasowanych rozwiązań. Łącząc analizę ekonomiczną i aspekty techniczne proponujemy rozwiązania, które zapewniają nie tylko optymalne funkcjonowanie, ale także minimalne koszty.

 

W ramach konsultingu realizujemy takie projekty jak:

 • studium wykonalności dla projektów z zakresu efektywności energetycznej
 • analiza ekonomiczna nowych źródeł energii
 • dobór optymalnej finansowo mocy dla odnawialnych źródeł energii
 • wyliczanie współczynnika intensywności wykorzystania energii
 • wyliczanie parametrów niezbędnych do wprowadzenia zmiany paliwa
 • tworzenie planów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną dla gmin
 • tworzenie planów redukcji niskiej emisji
 • wsparcie w poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji

Tłumaczenia

Najlepsze rozwiązania technologiczne powstają przy współpracy z najlepszymi. Nierzadko wymaga to przekraczania granic i kooperacji z międzynarodowymi partnerami. EMS wspiera swych klientów w tym trudnym procesie oferując tłumaczenia techniczne.

Tłumaczenia, które oferujemy są efektem unikalnej kombinacji umiejętności językowych oraz znajomości branży energetycznej. Ciągłe kształcenie umiejętności językowych sprawia, że są one na najwyższym poziomie. Współpraca z wieloma zagranicznymi partnerami powoduje, że doskonale znamy realia sektora energetycznego za granicą. Dzięki temu w naszych tłumaczeniach możemy oddać nie tylko główny przekaz, ale także odpowiedni kontekst.

Tłumaczenia techniczne oferujemy w językach:

 • angielski
 • francuski
 • rosyjski
 • hiszpański

Szkolenia

Efektywność energetyczna to nie tylko oszczędzanie energii. Efektywność energetyczna to także stan umysłu. W ramach rozmaitych inicjatyw edukacyjnych staramy się przybliżyć przedsiębiorcom i samorządowcom czym jest racjonalna gospodarka energią i z czym się ją je.

Dla osób zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej oferujemy rozmaite szkolenia. Prezentujemy na nich nie tylko ideę racjonalnej gospodarki energią, ale także realne możliwości związane z efektywnością energetyczną. Chcemy, by nasi uczestnicy byli świadomi potencjału, jaki za sobą niesie. By zaczęli postrzegać ją nie tylko jako źródło oszczędności, ale także jako zasób energii.

By przybliżyć naszym klientom ten trudny temat przeprowadzamy szkolenia z zakresu:

 • audytów energetycznych
 • systemu białych certyfikatów
 • kogeneracji
 • przeglądów energetyczncyh
 • systemu zarządzania energią
 • odnawialnych źródeł energii
 • prawa energetycznego
 • sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej
 • redukcji niskiej emisji