Zarządzanie energią czy audyt?

Leave a comment

Każdy z nas jak usłyszy frazę zarządzanie budżetem domowym od razu wie, że chodzi o kontrolę naszych wydatków i ich zbilansowanie z naszymi przychodami. Przy zarządzaniu budżetem domowym podejmujemy roztropne decyzje finansowe w celu minimalizacji kosztów i zachowania naszego poziomu życia. Podobnie jest z zarządzaniem energią.

Największy zasób energii

Leave a comment

Potencjał efektywność energetycznej jest zasobem o znacznych rozmiarach, podobnie jak węgiel kamienny, brunatny czy gaz ziemny lub OZE. Największą kopalnią w Polsce są więc użytkownicy energii. Negawaty i negawatogodziny można kupować i sprzedawać podobnie jak megawaty i megawatogodziny czy też tony węgla. Po raz pierwszy do tych zasobów mają dostęp zwykli użytkownicy energii, ale także jej wytwórcy.